ข้อมูลสำหรับแพทย์
สอบถามข้อมูลตอนนี้

เอกสารทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจ

การศึกษาทางคลินิกและข้อมูลเพิ่มเติม

EDIM เทคโนโลยี คือการตรวจตัวอย่างเลือดเพื่อหาเซลล์เนื้องอกหรือเซลล์มะเร็ง โดยใช้แอนติเจนที่จำเพาะต่อเซลล์ภูมิคุ้มกัน ตรวจสอบความสามารถของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัย

EDIM เทคโนโลยี จะตรวจเซลล์แมโครฟาจ เพื่อตรวจหาชิ้นส่วนแอนติเจนของเซลล์ผิดปกติในร่างกายที่ถูกจับกินโดยเซลล์ภูมิคุ้มกัน นี่คือเหตุผลที่เราอธิบายว่าเทคโนโลยีนี้เป็นการตรวจสอบชิ้นเนื้อทางชีวภาพ ในการตรวจสอบนี้จะใช้แอนดิบอดี้ตรวจหาการแสดงออกของ CD14 และ CD16 บนผิวเซลล์ ในการระบุถึงกลุ่มของเซลล์แมโครฟาจ หลังจากนั้นเซลล์แมโครฟาจจะถูกเปิดผนังเซลล์ เพื่อให้แอนติบอดี้ตัวต่อไปเข้าไปในเซลล์ แอนติบอดี้จะเข้าไปจับกับแอนติเจนของเซลล์ผิดปกติ ทำให้สามารถตรวจพบเซลล์ผิดปกติได้ด้วยวิธีการนี้ สำหรับ RV Cancer Test จะใช้แอนติบอดี้ตรวจหาการแสดงออก ของเอนไซม์ TKTL1 และ Apo10 ภายในเซลล์แมโครฟาจ

แมโครฟาจที่อยู่ในตัวอย่างเลือดจะมีโครงสร้างเซลล์ที่อยู่บนผิวของเซลล์ที่เรียกว่าเอพิโทป เอฟิโทปจะถูกตรวจจับได้อย่างเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพโดยแอนติบอดี้ที่ถูกติดฉลากด้วยสารเรืองแสง ทำให้สามารถตรวจนับจำนวนแมโครฟาจได้จากสารเรืองแสงที่ทำการติดฉลากไว้ด้วยวิธีโฟลไซโทมีตรี

โดยมีหลักการคือเมื่อแสงเลเซอร์ไปกระทบกับสารเรืองแสงที่ติดฉลากไว้ จะทำให้เกิดเป็นแสงเรืองขึ้นมาโดยมีสีเฉพาะ และเครื่องก็จะตรวจจับได้ว่าแสงสีนี้มีอยู่ปริมาณมากหรือน้อย การตรวจนี้จะพบสัญญาณที่มาจากแอนติบอดี้ที่จับกับแอนติเจนในตัวอย่างเลือดทำให้ทราบจำนวนแมโครฟาจที่อยู่ในตัวอย่างเลือด และสามารถตรวจพบเซลล์ผิดปกติที่ถูกจับกันโดยแมโครฟาจได้ ยกตัวอย่างในกรณีที่เกิดเนื้องอกหรือเนื้อร้าย (มะเร็ง) ภายในร่างกาย จะตรวจพบสัญญาณจากสารเรืองแสงที่ติดฉลากอยู่กับแอนติบอดี้ที่จำเพาะต่อเอนไซม์ TKTL1 และ Apo10 ภายในเซลล์แมโครฟาจ

เอกสารแนะนำ

คลิปวีดีโอแนะนำการตรวจคัดกรองมะเร็ง

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจคัดกรองมะเร็ง

เข้าร่วมกับเรา

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ของเราพร้อมรายละเอียด
ส่งแบบฟอร์มเมื่อพร้อม
เราจะติดต่อกลับไปหาคุณ

การลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจ

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียน

  • องค์กร