การตรวจสุขภาพอื่นๆ
การตรวจสุขภาพอื่นๆ

ตรวจสุขภาพทั่วไป

การตรวจสุขภาพก่อนป่วยมักจะถูกละเลย เนื่องด้วยการทำงาน และการทำงานที่เร่งรีบ

เมื่อรู้ตัวอีกทีก็พบว่าเป็นโรคร้ายแรงแล้ว RV Lab เรามีบริการการตรวจสุขภาพทั่วไป เพื่อการป้องกัน และแก้ไขได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

เป็นการตรวจจำนวนและลักษณะเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด เพื่อประเมินความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง ซึ่งอาจเกิดจากภาวะซีดหรือโรคโลหิตจาง ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว อาจเกิดจากการติดเชื้อ มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือมีการอักเสบในร่างกาย เป็นต้น

น้ำตาลในเลือดหรือกลูโคส เป็นน้ำตาลหลักที่พบในเลือด มาจากอาหารที่ทานและเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกาย โดยนำส่งไปยังเซลล์ต่างๆผ่านระบบเลือด

โรคเบาหวานเป็นโรคที่ระดับน้ำตาลในเลือดของคุณสูงกว่าปกติ ซึ่งการมีระดับน้ำตาลสูงเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดความผิดปกติหรือโรคบางโรคตามมาได้ หรือการมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปอาจทำให้เกิดอันตรายได้ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน

การวัดระดับยูเรียไนโตรเจนในเลือด เพื่อตรวจการทำงานของไต ซึ่งมีหน้าที่ในการกำจัดของเสียและของเหลวส่วนเกินออกจากร่างกาย สามารถใช้ในการประเมินภาวะไตเสื่อมหรือไตวายได้
การวัดปริมาณกรดยูริคในเลือดหรือปัสสาวะซึ่งเป็นของเสียที่ได้จากการสลายสารพิวรีนในเซลล์ อาหารที่ทำให้กรดยูริคสูงขึ้น ได้แก่ ตับ แองโชวี่ ปลาซาร์ดีน ถั่วแห้ง ไก่ หน่อไม้ ผักยอดอ่อน และเบียร์ ระดับกรดยูริคที่สูงกว่าปกติในเลือดพบได้ในโรคเกาต์ และมะเร็งบางชนิด อาจทำให้เกิดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะและเป็นสาเหตุของโรคไตตามมา
โคเลสเตอรอลเป็นสารที่พบได้ในเลือดและเซลล์ในร่างกาย สร้างจากตับ และมีในอาหาร ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์นม อาหารที่มีไขมันสูงจะทำให้ตับผลิตคอเลสเตอรอลมากขึ้น โคเลสเตอรอลมีสองประเภทหลักคือ ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ (LDL) ในระดับสูงอาจทำให้เกิดโรค ส่วนไลโปโปรตีนความหนาแน่นสูง (HDL) เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
ตับช่วยในการเปลี่ยนสารพิษให้มีความรุนแรงลดลงและสามารถขับออกจากร่างกายได้ กรณีที่ตับเสียหาย เกิดแผลหรือเป็นโรค เช่น ตับอักเสบ โรคตับแข็ง มักพบเอนไซม์ที่บ่งชี้การทำงานของตับสูงขึ้นได้ในเลือด การทดสอบการทำงานของตับจะช่วยประเมินการทำงานของตับ ตรวจติดตามโรคตับ การรักษาและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากยา นอกจากนี้เอนไซม์บางตัวพบระดับสูงขึ้นได้เมื่อมีความผิดปกติในระบบทางเดินของน้ำดี

สารบ่งชี้มะเร็ง

AFP สร้างจากเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ปกติเพื่อตอบสนองต่อโรคบางชนิด ในผู้ใหญ่ AFP ระดับสูง อาจเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งตับหรือมะเร็งของรังไข่หรือลูกอัณฑะรวมทั้งโรคตับที่ไม่ใช่มะเร็งเช่นโรคตับแข็งและโรคตับอักเสบ การตรวจวัดระดับ AFP เป็น screening test สำหรับมะเร็งตับ ในกลุ่ม high-risk ได้แก่ ตับอักเสบเรื้อรัง และ ตับแข็ง เป็นต้น นอกจากนี้อาจตรวจพบสูงได้ในหญิงตั้งครรภ์(อายุครรภ์ตั้งแต่2 เดือนขึ้นไป) และ ผู้ป่วยโรคตับ ในมะเร็งระยะต้นมักพบ AFP สูงขึ้นเพียงเล็กน้อย
CEA เป็นโปรตีนที่พบได้ในเนื้อเยื่อของทารกที่กำลังพัฒนาในครรภ์ ระดับในเลือดของโปรตีนนี้จะหายไปหรือต่ำมากหลังคลอด ในผู้ใหญ่ระดับ CEA ที่ผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งลำไส้ มะเร็งชนิดอื่นที่อาจพบค่าโปรตีนนี้สูงขึ้น ได้แก่ มะเร็งของระบบทางเดินอาหาร, มะเร็งตับอ่อน, มะเร็งเต้านม, มะเร็งปอด, มะเร็งรังไข่ ฯลฯ นอกจากนี้อาจพบสูงได้ใน หญิงตั้งครรภ์ช่วงอายุครรภ์ไม่เกิน 6 เดือน และผู้ป่วยที่มีการอักเสบของระบบ ทางเดินอาหาร, ปอด, และตับ
การตรวจระดับ chorionic gonadotropin (hCG) ในเลือดหรือปัสสาวะ ใช้ในการตรวจเพื่อวินิจฉัยการตั้งครรภ์หรือช่วยวินิจฉัยความผิดปกติในมดลูก อาจพบสูงได้ในเนื้องอกบางชนิด โดยเฉพาะเนื้องอกเซลล์สืบพันธ์ อย่างไข่หรืออสุจิ ในผู้ชายใช้ตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัยมะเร็งอัณฑะ ในผู้หญิง พบค่าสูงได้ใน มะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งของรังไข่ มะเร็งอัณฑะบางชนิด นอกจากนี้พบค่าสูงได้ในหญิงตั้งครรภ์และอาจพบได้ในผู้ป่วย มะเร็งปอดบางราย
CA 15-3 เป็นแอนติเจนที่พบสูงขึ้นในเลือดของผู้ป่วยมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งเต้านม สามารถใช้ในการตรวจติดตามมะเร็งเต้านม การตรวจวัดระดับ CA 15-3 ใช้ในการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจาย และการกลับเป็นใหม่ของโรคหลังการรักษา ไม่นิยมใช้ในการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมระยะแรกเริ่ม อาจพบค่าสูงขึ้นได้ในมะเร็งชนิดอื่น เช่น มะเร็งเต้านม, มะเร็งของระบบทางเดินอาหาร, มะเร็งตับ, มะเร็งตับอ่อน, มะเร็งปอด, มะเร็งรังไข่
การวัดปริมาณแอนติเจน CA 125 ในเลือด สามารถใช้ในการตรวจหาการเกิดมะเร็งรังไข่ในผู้มีความเสี่ยง และใช้ในการประเมินและติดตามการรักษาอาจพบค่าสูงได้ในมะเร็งตับอ่อน, มะเร็งปอด, มะเร็งของระบบทางเดินอาหาร, มะเร็งตับ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยที่มีการอักเสบของช่องท้อง และอวัยวะภายในช่องท้อง,ตับอ่อนอักเสบ,ตับแข็ง, การอักเสบของอวัยวะภายในช่องเชิงกราน
ปริมาณแอนติเจน CA 19-9 ในเลือด จะพบค่าสูงในโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร, มะเร็งลำไส้ใหญ่, มะเร็งตับ, มะเร็งถุงน้ำดี เป็นต้น อาจพบระดับสูงในมะเร็งชนิดอื่นหรือความผิดปกติที่ไม่ใช่มะเร็ง เช่น โรคตับแข็งและนิ่ว การตรวจวัดระดับ CA 19-9 สามารถช่วยติดตามการดำเนินโรคและประสิทธิผลของการรักษาโรคมะเร็งตับอ่อน และมะเร็งของท่อน้ำดี

คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ

กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 10 ชั่วโมงก่อนตรวจ