รู้เร็ว..รู้ทัน..ป้องกันก่อน
ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็ง
รู้เร็ว..รู้ทัน..ป้องกันก่อน
ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็ง

มาเข้ารับบริการตรวจที่ RV Lab

เพื่อตรวจหามะเร็งที่อาจแฝงอยู่ในตัวคุณ

RV Lab เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท อาร์ แอนด์ วี อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งการตรวจคัดกรองมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ช่วยเพิ่มโอกาสในการป้องกันและรักษา เป้าหมายของเราคืออยากให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองเนื้องอกและมะเร็งให้ได้มากที่สุด ด้วยการตรวจคัดกรองตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกกับ RV Lab เพราะเราเชื่อว่ามะเร็งสามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

บริการตรวจของเรา

RV Lab Screening Test
Health check up programme
Tumor Markers

ตรวจคัดกรองมะเร็งนั้นมีความสำคัญอย่างไร?

การตรวจเป็นประจำทุกปีมีประโยชน์ต่อการติดตามการเกิดมะเร็งในร่างกาย

ปกติเซลล์ที่ผิดปกติจะใช้เวลาในการพัฒนาเป็นเซลล์เนื้องอกร้าย หรือ มะเร็งลุกลามได้

มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องตรวจหาความผิดปกติของเซลล์ตั้งแต่ในระยะแรก

RV Lab สามารถตรวจหาความผิดปกติก่อนที่จะถึงจุดวิกฤติของโรคได้

การตรวจคัดกรองปกติ / ประจำปีเพิ่มโอกาสในการตรวจหาอย่างชัดเจน

การตรวจจับตั้งแต่เนิ่นๆจะเพิ่มโอกาสในการรักษาเร็วขึ้น

การรักษาในระยะแรกนั้นง่ายกว่าถูกกว่าและเครียดน้อยลง

การตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง

การตรวจสอบตั้งแต่เนิ่นๆจะเพิ่มเวลาในการแก้ไขความผิดปกติ

RV Lab สามารถมอบความอุ่นใจให้คุณและครอบครัวได้

จุดตรวจจับมะเร็งที่สำคัญ

เราสามารถช่วยได้อย่างไร

ความแม่นยำของการตรวจ

ความจำเพาะ และความไวในการตรวจ

ราคาสมเหตุผล

สามารถเข้ารับการตรวจได้เป็นประจำทุกปี

รวดเร็ว

ให้ทราบผลของการตรวจภายในระยะเวลา 10 วันทำการ

สามารถตรวจอะไรได้บ้าง

การตรวจคัดกรองครอบคลุมเนื้องอกและมะเร็งชนิดก้อนทุกชนิด

ประโยชน์ที่ได้จากการตรวจ

ช่วยเพิ่มโอกาสในการตรวจวินิจฉัยได้ในตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

ตรวจง่าย

เพียงแค่ทดสอบจากตัวอย่างเลือดสำหรับใช้ในการตรวจ

ผลตอบรับการเข้าตรวจ

สิ่งที่ผู้ตรวจพูดถึงเรา