มาตรวจคัดกรองมะเร็งกันเถอะ


สามารถเข้ารับการตรวจได้ง่ายมาก ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
เพียงสุขภาพของท่านอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ข้อจำกัดของการตรวจ


เนื่องจากการตรวจคัดกรองโดยห้องปฏิบัติการ RV Lab นั้น
เป็นการตรวจเพื่อค้นหาเนื้องอกและมะเร็ง โดยใช้ระบบภูิคุ้มกันของร่างกายเรา


ดังนั้น ผู้ที่ต้องการตรวจด้วยวิธีนี้ ต้องไม่อยู่ในระหว่างการใช้ยารักษาโรคตามคำสั่งแพทย์หรือมีอาการเจ็บป่วยอื่นใดร่วมด้วย


กรณีที่ได้รับการผ่าตัด หรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรครุนแรง ควรเว้นระยะให้ร่างกายพักฟื้นก่อนมาตรวจประมาณ 2 เดือน


ถ้าต้องการเข้ารับการตรวจ
ควรหยุดรับประทานกลุ่มยาดังกล่าวข้างต้นอย่างน้อย 8 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการตรวจ
ควรปรึกษาแพทย์หากจะหยุดรับประทานยา ไม่ควรหยุดรับประทานยาเอง


เข้ารับ "การตรวจเพื่อติดตามและประเมินการรักษา"
หากท่านกำลังได้รับการรักษาเนื้องอกหรือมะเร็ง

เข้ารับ "การตรวจเพื่อเฝ้าระวังการเกิดซ้ำ"


(ค่าอ้างอิงจะแตกต่างกัน ในการตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็ง, การตรวจเพื่อติดตามการรักษา และการตรวจเพื่อเฝ้าระวังการเกิดซ้ำ)


กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียด


ข้อควรทราบ


1. สำหรับบางคนอาจจะตรวจพบว่า มีจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจ
(เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์ที่ให้ผลบวกกับ CD16) น้อยกว่าคนทั่วไป
ซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้ในกลุ่มคนบางกลุ่ม หรือบางสภาวะของร่างกาย

2. ถ้าหากในการตรวจครั้งแรกแล้วพบว่า มีจำนวนของแมคโครฟาจไม่เพียงพอต่อการแปลผล
เรายินดีที่จะเสนอการตรวจครั้งที่สองให้ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

3. (ซึ่งถ้าหากพบว่าในการตรวจครั้งที่สองนั้น ยังมีจำนวนแมคโครฟาจไม่เพียงพอ
เรามีความยินดีที่จะคืนเงินค่าการตรวจให้ท่าน 100%
หรือท่านจะมาตรวจภายหลังตามวันเวลาที่ท่านสะดวก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจ)


หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพร่างกายก่อนเข้ารับการตรวจในครั้งนี้

กรุณาติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เรายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมราคาสำหรับการตรวจ1. การตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งประจำปี - ราคา 15,000 บาทถ้วน


2. การตรวจเพื่อติดตามและประเมินการรักษา - ราคา 15,000 บาทถ้วน


3. การตรวจเพื่อเฝ้าระวังการเกิดซ้ำ - ราคา 15,000 บาทถ้วน


ราคานี้สำหรับท่านที่เข้ามาตรวจที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ RV Lab เท่านั้นสำหรับราคาในการตรวจ ณ ห้องแลบและคลินิกอื่นๆ
โปรดถามที่ห้องแลบหรือคลินิกนั้นๆ ได้โดยตรงท่านสามารถเข้ารับการตรวจได้ตามห้องปฏิบัติการหรือคลินิกต่างๆ

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Holistic Medical Centre

Holistic Medical Centre


  ชั้นที่ 20 เลขที่ 253, อาคาร 253 อโศก, ถนนสุขุมวิท 21

  แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา

  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

  โทรศัพท์: (02) 640-8090
Holistic Medical Centre

Miskawaan Health Group


  ห้อง เค, อาคารเกษร ทาวเวอร์, ชั้นที่ 11, เลขที่ 127 ถนนราชดำริ,

  แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน

  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330

  โทรศัพท์: (02) 086-8888
Holistic Medical Centre

Dermaster Wellness & Aesthetic Institute


  เลขที่ 342 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ระหว่างซอยเอกมัย 18-20

  วัแขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา

  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

  โทรศัพท์: (02) 714-4471
Holistic Medical Centre

สาวิตรี - ชรินทร์ คลินิค


  เลขที่ 95/2 - 3 ถนนคชสาร ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง

  จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100

  โทรศัพท์: (053)275-330

  ระบุพิกัด จีพีเอส: 18.782708, 98.993302


RV Labs Laboratory Coming Soon

ยังไม่ได้เปิดให้บริการในเขตพื้นที่นี้

RV Labs Laboratory Coming Soon

ยังไม่ได้เปิดให้บริการในเขตพื้นที่นี้

RV Labs Laboratory Coming Soon

ยังไม่ได้เปิดให้บริการในเขตพื้นที่นี้