มาตรวจคัดกรองมะเร็งกันเถอะ


สามารถเข้ารับการตรวจได้ง่ายมาก ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
เพียงสุขภาพของท่านอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ข้อจำกัดของการตรวจ


เนื่องจากการตรวจคัดกรองโดยห้องปฏิบัติการ RV Lab นั้น
เป็นการตรวจเพื่อค้นหาเนื้องอกและมะเร็ง โดยใช้ระบบภูิคุ้มกันของร่างกายเรา


ดังนั้น ผู้ที่ต้องการตรวจด้วยวิธีนี้ จำเป็นต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์
ไม่ได้อยู่ในช่วงที่กำลังได้รับการรักษาหรือมีอาการเจ็บป่วยอื่นใดร่วมด้วย


โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ หากท่านกำลังรับประทานยาเหล่านี้


1. กลุ่มยารักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (anti-rheumatic medication)
2. ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ และ ไม่ใช่กลุ่มสเตียรอยด์ (steriodal and non steroidal corticoids)
3. ยากลุ่มยับยั้งการอักเสบชนิดคอร์ติโซน (cortisone)
4. ยาเมโทรเทรกเซท (Methrotrexate)
5. การรักษาด้วยแกรนูโลไซต์-แมคโครฟาจ โคโลนี สติมูเลติ้ง แฟคเตอร์ (GM-CSF: Granulocyte-Macrophage colony-stimulating factor)
6. อะมิกดาลิน (Amygdalin)
7. ได้รับยาสเตียรอยด์, การรักษาด้วยเคมีบำบัด หรือ การรักษาด้วยวิธีการใช้รังสีรักษา
8. อยู่ในระหว่างการรักษากลุ่มโรคภูมิแพ้ตัวเอง (auto-immune disease)
9. ได้รับการผ่าตัดภายใน 8 อาทิตย์ที่ผ่านมา


ถ้าต้องการเข้ารับการตรวจ
ควรหยุดรับประทานกลุ่มยาดังกล่าวข้างต้นอย่างน้อย 8 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการตรวจ
ควรปรึกษาแพทย์หากจะหยุดรับประทานยา ไม่ควรหยุดรับประทานยาเอง


เข้ารับ "การตรวจเพื่อติดตามและประเมินการรักษา"
หากท่านกำลังได้รับการรักษาเนื้องอกหรือมะเร็ง

เข้ารับ "การตรวจเพื่อเฝ้าระวังการเกิดซ้ำ"


(ค่าอ้างอิงจะแตกต่างกัน ในการตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็ง, การตรวจเพื่อติดตามการรักษา และการตรวจเพื่อเฝ้าระวังการเกิดซ้ำ)


กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียด


ข้อควรทราบ


1. สำหรับบางคนอาจจะตรวจพบว่า มีจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจ
(เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์ที่ให้ผลบวกกับ CD16) น้อยกว่าคนทั่วไป
ซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้ในกลุ่มคนบางกลุ่ม

2. ตัวอย่างที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้นั้น
จะต้องมีจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์ที่ให้ผลบวกกับ CD16 มากกว่า 500 เซลล์ขึ้นไป

3. ถ้าหากในการตรวจครั้งแรกแล้วพบว่า มีจำนวนของแมคโครฟาจน้อย
เรายินดีที่จะเสนอการตรวจครั้งที่สองให้ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
(ซึ่งถ้าหากพบว่าในการตรวจครั้งที่สองนั้น
ท่านยังมีจำนวนแมคโครฟาจน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของการตรวจวิเคราะห์
เรามีความยินดีที่จะคืนเงินค่าการตรวจให้ท่าน 100%)

4. ก่อนเข้ารับการตรวจซ้ำนั้น ขอแนะนำให้ท่านสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากขึ้น
และกลับมาตรวจซ้ำอีกครั้งใน 4 - 8 สัปดาห์ถัดไป


หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพร่างกายก่อนเข้ารับการตรวจในครั้งนี้

กรุณาติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เรายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมราคาสำหรับการตรวจ1. การตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งประจำปี - ราคา 15,000 บาทถ้วน


2. การตรวจเพื่อติดตามและประเมินการรักษา - ราคา 15,000 บาทถ้วน


3. การตรวจเพื่อเฝ้าระวังการเกิดซ้ำ - ราคา 15,000 บาทถ้วน


ราคานี้สำหรับท่านที่เข้ามาตรวจที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ RV Lab เท่านั้นสำหรับราคาในการตรวจ ณ ห้องแลบและคลินิกอื่นๆ
โปรดถามที่ห้องแลบหรือคลินิกนั้นๆ ได้โดยตรงท่านสามารถเข้ารับการตรวจได้ตามห้องปฏิบัติการหรือคลินิกต่างๆ

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Holistic Medical Centre

Holistic Medical Centre


  ชั้นที่ 20 เลขที่ 253, อาคาร 253 อโศก, ถนนสุขุมวิท 21

  แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา

  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

  โทรศัพท์: (02) 640-8090
Holistic Medical Centre

Miskawaan Health Group


  ห้อง เค, อาคารเกษร ทาวเวอร์, ชั้นที่ 11, เลขที่ 127 ถนนราชดำริ,

  แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน

  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330

  โทรศัพท์: (02) 086-8888
Holistic Medical Centre

Dermaster Wellness & Aesthetic Institute


  เลขที่ 342 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ระหว่างซอยเอกมัย 18-20

  วัแขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา

  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

  โทรศัพท์: (02) 714-4471
Holistic Medical Centre

สาวิตรี - ชรินทร์ คลินิค


  เลขที่ 95/2 - 3 ถนนคชสาร ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง

  จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100

  โทรศัพท์: (053)275-330

  ระบุพิกัด จีพีเอส: 18.782708, 98.993302


RV Labs Laboratory Coming Soon

ยังไม่ได้เปิดให้บริการในเขตพื้นที่นี้

RV Labs Laboratory Coming Soon

ยังไม่ได้เปิดให้บริการในเขตพื้นที่นี้

RV Labs Laboratory Coming Soon

ยังไม่ได้เปิดให้บริการในเขตพื้นที่นี้