เกี่ยวกับเรา

เราเชื่อมั่นในทีมเวิร์ค

RV Lab เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท อาร์ แอนด์ วี อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง การตรวจคัดกรองมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพิ่มโอกาสในการรับการรักษาตั้งแต่ระยะแรก.


เป้าหมายของเราคืออยากให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองเนื้องอกและมะเร็งให้ได้มากที่สุด ด้วยการตรวจคัดกรองตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกกับ RV Lab เพราะเราเชื่อว่า มะเร็งสามารถรักษาให้หายได้.
 

ข้อกำหนดและนโยบายของเรา

การป้องกันความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขต่างๆ


 
Data Protection Policy

การป้องกันข้อมูล

อ่าน
Terms & Conditions

เงื่ื่อนไขข้อกำหนด

อ่าน